Vernieuwde subruimtes in de zomer van 2024

In de zomer gaat Gooiland nog een stapje verder om de 9+ ervaring te creëren. Waar we voorheen enkele subruimtes hadden die geen daglicht kregen en wat minder modern oogden, worden diverse muren doorgebroken en brengen we meer licht en ruimte in de locatie. De wand in de Green Center gaat eruit en de ruimtes daarachter (momentel bekend als Hans Idzerda, Joost den Draaier en Mies Bouwman) worden volledig opnieuw ingericht en vergroot. Door een deel wat hierachter zat erbij te trekken komt er daglicht binnen en worden er nieuwe subruimtes gecreëerd die volledig passen bij de stijl die Gooiland al voerde. Op deze manier kunnen we ook een grotere beursvloer genereren en zijn de ruimtes flexibel in te richten.

14 mrt 2024